Повздовжній бланк листа з кутовим розташуванням

повздовжній бланк листа з кутовим розташуванням
Відмітку роблять у верхньому правому куті першого аркуша додатка. Термін виконання не вказують, бо така резолюція передбачає виконання документа шляхом негайного створення відповідного внутрішнього документа установи. Він має бути максимально коротким і ємним, точно передавати зміст тексту. Приклад Додатки: 1 Довідка про виконання плану, ремонтних робіт за І квартал 2000 р. на 5 арк. в 1 прим. 2 Графік ремонтних робіт на II квартал 2000 р. на 2 арк. в 1 прим.


Враховуючи те, що в системі МВС відсутні підприємства, які б якісно виготовляли печатки, просимо Вас видати дозвіл на виготовлення печаток та штампів згідно з ескізом. Начальник ГСУ МВС України генерал-майор міліції (підпис) М.П. Марунич 21.06.2003 Довідка Довідка – це: 1) безадресний документ, що містить опис (стислий чи розгорнутий) і підтвердження тих чи інших фактів і подій, у якому відсутні висновки. Але якщо відома потреба, можна мати і бланків конкретних видів документів (наприклад, наказу, акту і тощо). Керівники можуть мати посадової бланк. Бланк для листів і загальний розрізняються набором реквізитів. Приклад Міністерство юстиції України У разі адресування документа керівникові установи або його заступникові назва установи вхо­дить до складу назви посади адресата. Порядкові номери, які проставляють нумератором, друкарським або іншим способом, рекомендується розташовувати на нижньому березі зворотного боку бланка.

Кожний із реквізитів має свою довжину, визначену у формулярі-зразку. Список використаної літератури Вербицька Т. С., Чіннікова В. П. — Львів: Оріяна — Нова, 2001.Віденко А. Н. Сучасне діловодство. — Київ: Либідь, 1998.Лоза О. В. Діловодство та документування управлінської діяльності. Наприклад: Буняку Л.К. Тершовчину Т.І. Прошу підготувати узгоджені пропозиції.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.